14 White Gold Wedding Set

White 14 Karat Wedding Set With 5=0.29Tw Round H/I Si2 Diamonds
1 item left